Макал-лакаптар


Тэги:

Инвентарный номер 701
Предыдущее название инвентаря 5339
Дата передачи в рукописный фонд 1980
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Макал, лакаптар ар түрдү жол менен эл арасынан газета журналдардан көркөм китептерден жыйналган.
Последнее предложение ОӨзүн өзү билет, өтүгүн төргө илип
Состояние рукописи Требует внимания