Манастан үзүндүлөр


Алты кандын Манаска келиши, алардын бузугу; Алмамбеттин келиши; Чоң казат; Алмамбет менен Чубактын чатагы; Алмамбеттин Макел дөөнү жеңиши; Алмамбет менен Сыргактын чалгынга барышы.

Тэги:

Инвентарный номер 266
Предыдущее название инвентаря 5195
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Ак-Талаа району, Ак-тал айылы
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Тулпар аттар алкылдап, ар бирөөнүн жолунда екиден желдет жалпылдап.
Последнее предложение Алмамбет, Сыргак еки ер чалганга жөнөп калыптыр.
Состояние рукописи Требует внимания