"Манас" - "Чоң казат"


"Бул кыса Чоң казат" деген окуяда "Манас баатырдын чоң Бээжинге казат кылып барганы", "Коңурбайды жеңип Бээжинди алганы" баяндалат.


Инвентарный номер 2
Предыдущее название инвентаря 830
Автор произведения Тоголок Молдо
Место записи Жери белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1946
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 111
Количество строк 1718
Первое предложение Бул кыса Чоң казат
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген