Манас. Көкөтөйдүн ашы


Көкөтөйдүн ким экендиги; Көкөтөйдүн өлүмү; Элдин Каркырага көчкөнү;ашка элди чакырганы,элдин ашка келгени аштын окуялары ырдалат.

Тэги:

Инвентарный номер 255
Предыдущее название инвентаря 1536
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Көрсөтүлбөгөн
Дата записи 1953
Дата передачи в рукописный фонд 1953
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Ташкендин сыйып жерине, таш Коргон болуп элине.
Последнее предложение Манас баатыр калмактар чаап кеткен дүнүйөсүн кайра колуна алып чоң жеңиш менен жерине кайтат.
Состояние рукописи Требует внимания