"Манас". Манастын балалык убагы.


Манас элин жыйып, орустарды чаап алмакчы болушат. Катуу кармаш болуп акырында орустар жеңилет.

Тэги:

Инвентарный номер 202
Предыдущее название инвентаря 1788
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Алма-Ата шаарында жазылган.
Дата записи 1922
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 222
Количество строк 11100
Первое предложение Тукуму жок өтөм- деп.
Последнее предложение Манас кайда кетти деп.
Состояние рукописи Требует внимания