"Манас". Манастын бала чагы


- Манастын чоң атасы Каракан өлгөндөн кийин Кытайдан кол келип чапканы

- Кырк үйлү кыргызды Алтайга айдаганы

- Манас туулуп өскөндөгү кылыктары 12 жазына чейин


Инвентарный номер 90
Предыдущее название инвентаря 911
Автор произведения Саякбай Каралаев
Собиратель К. Жумабаев
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 294
Количество строк 5082
Состояние рукописи Очень плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген