"Манас". Манастын жигитчилик чагы уландысы)


- Кошой Билерик менен Жар Манасты бошотуп алып кытайга жөнөгөнү


Инвентарный номер 94
Предыдущее название инвентаря 915
Автор произведения Саякбай Каралаев
Собиратель Ыбрай Абдрахманов
Место записи Фрунзе
Дата записи 1937
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 191
Количество строк 5900
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген