"Манас"


"Манас" - Манастын жигитчилик чагы:

- Он бир дөөлөрүнүн Манаска келиши 

- Манастан улуксаат алуу менен Ажыбайдын Мекеге барышы

- Эсен кандын чоң Жолойунун 90 тоодогу чайын Манас алышы

- Жолойдун качышы 

 


Инвентарный номер 66
Предыдущее название инвентаря 887
Автор произведения Молдобасан Мусулманкулов
Собиратель Салык Байсалов
Место записи Фрунзе
Дата записи 1944
Дата передачи в рукописный фонд 1944
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 189
Количество строк 9950
Первое предложение Манаска карай бет буруп
Последнее предложение Бет алышкан душмандын
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген