"Манас"


Манастын кичи казаты - V бөлүм.

Манастын кичи казаты же болбосо Тоголок Молдонун жазганы боюнча алганда "Үчүнчү казаты" "Кан казаты" деп атаган. Манас бул казатка 60 жашында Коңурбайдын кастыгы менен анын алдоосуна ишенип, кырк чоросу жана көп колу менен Коңурбайга Бээжинге аттанып чыгып, ал жерден көп колунан ажырап, өзү жарадар болуп Таласка келип, жакын адамдарына керээзин айтып каза болот. "Кан казаттын" аягы Көбөштүн баштаган жаңжалы менен бүтөт.


Инвентарный номер 8
Предыдущее название инвентаря 836
Автор произведения Тоголок Молдо
Место записи Жери белгисиз
Дата записи 1939
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 386
Количество строк 12000
Первое предложение Сүйлөп тилим шартылда
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген