Манас. Манастын туулган жери, даража тапканына чейин кара жомок менен айтылат.


Тэги:

Инвентарный номер 1
Предыдущее название инвентаря 829 а
Автор произведения --“----“----“---“---
Состояние рукописи Хорошо