"Манас". Манастын уруштары


- Жакып Манасты Ошпур койчунун жолуна алып барып бергени

- Калмактын Кочку балбаны келип, Манас аларды кырганы

- Эсенкан Жолой менен Дөнгөөнү баш кылып, Манасты байлап келүүгө аткарганы

 


Инвентарный номер 91
Предыдущее название инвентаря 912
Автор произведения Саякбай Каралаев
Собиратель Ыбрай Абдрахманов
Место записи Фрунзе
Дата записи 1936
Дата передачи в рукописный фонд 1936
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 198
Количество строк 5250
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген