"Манас" үзүндү


"Манас"

- Манас баатыр Каныкейди алганы

- Манастын чүрчүтту чапканы

- Айганды чапканы

- Көзкамандын Манаска уу бергени

 


Инвентарный номер 71
Предыдущее название инвентаря 892
Автор произведения Молдобасан Мусулманкулов
Собиратель Абдылдабек Тайгуренов
Место записи Фрунзе
Дата записи 1944
Дата передачи в рукописный фонд 1944
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 149
Количество строк 7825
Первое предложение Онсегиз миң ааламдын
Последнее предложение Жарат кылды эр Манас
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген