"Манас"


Манастын өлгөнүнөн башталат. 1-беттен 5-бетке чейинки барактар жок.

Манас, Семетейге байланыштуу окуялар мурда жазылып кеткен ин №9, 10, 11-номурдагы окуяларды кайталайт.


Инвентарный номер 16
Предыдущее название инвентаря 1025
Автор произведения Тоголок Молдо
Место записи Белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1941
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 210
Количество строк 6300
Состояние рукописи Очень плохо
Разметка страниц Нумерация сверху страницы
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген