Манас Т.II.. Алооке кан


Алооке кан; Кыргыздардын Анжиянга көчүүгө камынганы;Акун кандын кыргыздарга кол салышы; Алмамбет; Алмамбет кандардан жол талашканы.

Тэги:

Инвентарный номер 257 а
Предыдущее название инвентаря 1426
Автор произведения --“----“----“---“---
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 212
Первое предложение Кыргыз эли башында Анжиянда жатканы.
Последнее предложение Ачууланып түшпөстөн ат үстүндө уктады.
Состояние рукописи Требует внимания