" Манас". Чоң Казат.


Бул окуя мурдагы инв номердеги окуяны улабайт . Манас эми Бээжинге аттанмакчы болуп 12 канды чогултуп, кеңеш кылат. Каныкей 40 чорого арнап тиккен кийимдерин таратып берет. Манаска да атайылап тигилген кийимин кийгизет. (анын ар бир кийими, жоо куралы, алардын жасалышы боюнча узак сөз болот). Колго Алмамбетти кол башчы кылып дайындашат. Ошентип ар бир кан өз аскерлерин баштап, кытайды көздөй кылкылдап жолго чыгышат.

Тэги:

Инвентарный номер 199
Предыдущее название инвентаря 5171
Место записи Ой-Булак айылы
Дата записи 1968
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 84
Количество строк 1680
Первое предложение Эй, арыстан Манас баатыры,
Последнее предложение Алмабашка ок коюп.
Состояние рукописи Требует внимания