Манас. Чоң казаттын башталышы жана Көкөтөйдүн ашы. Жети кандын кеңеши.


"Чоң казат" окуясынын башталышын шарттаган себептер айтылат.

Тэги:

Инвентарный номер 161
Предыдущее название инвентаря 975
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи такташ керек
Дата записи 1938
Дата передачи в рукописный фонд 1938
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 326
Количество строк 7090
Первое предложение Аста манастын аты аккулан Жолой
Последнее предложение Алмамбек дегенде
Состояние рукописи Требует внимания