"Манас" - "Чоң казат"


Чоң казат. Манас баатырдын алты ханды жеңип, чоң Бээжинге барганы. 

Бул инв №4 китеп инв №3 китепти кайталаган экен. Мындайча кайталап жазууга эмне себеп болгондугу жөнүндө маалымат жок.


Инвентарный номер 4
Предыдущее название инвентаря 832
Автор произведения Тоголок Молдо
Место записи Жери белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 328
Количество строк 22102
Первое предложение Бысмылда деп аяндап
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи Ыр түрундө берилген