"Манас". “Чоң казат” эпизодунун үзүндүлөрү


М. Чокморовдун айтуусундагы "Манас" эпосундагы "Чоң казат" эпизодунун үзүндулөрү экен. Буга чейинки окуялар магнитафондук пленкага жазылган экен 1967-жылы. Кол жазма пленкага жазылган окуяларды улап кетет экен.

Тэги:

Инвентарный номер 213
Предыдущее название инвентаря 4070
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Белгисиз
Дата записи 1968
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 64
Количество строк 2988
Первое предложение Арстан Манас баатырдын
Последнее предложение Ошо кара жер аябаган.
Состояние рукописи Требует внимания