"Манас" - "Чоң казат"


III бөлүм:

Чоң казат окуясында баатырлардын казатка аттанганынан баштап, Алмамбет, Сыргактын чалгында жасаган иштери, Чубак менен Алмамбеттин ортосундагы чыр-чатак, кайра экөөнүн дос болушу, Манас менен Коңурбай кармашып, Коңурбайдын жеңилиши айтылат экен. Коңурбайды жеңип, Бээжинге Алмамбетти хан көтөрүп, Манас баш болгон хандардын келүүсү менен Чоң казат окуясы аяктайт.


Инвентарный номер 3
Предыдущее название инвентаря 831
Автор произведения Тоголок Молдо
Место записи Жери белгисиз
Дата записи 1936
Дата передачи в рукописный фонд 1946
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 384
Количество строк 6882
Первое предложение Төрөм эртең ак сапарга барат деп кандай...
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген