"Манас"- Манастын өлүмү. "Семетей"


- Каныкейдин Манаска күмбөз салдырганы

- Кыргын чалдын Каныкейге жуусу болуп келишине чейинки окуя берилген

3055 бетинен тартып "Семетей" башталат.


Инвентарный номер 103
Предыдущее название инвентаря 924
Автор произведения Саякбай Каралаев
Собиратель Жунуш Ирисов
Дата записи 1937
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 100
Количество строк 2300
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген