Манас эпосунун үзүндү. Жылкы тийүү Алмамбеттин Көкчөгө келиши Манастын Каныкейге үйлөнүшү Каныкейдин жомогу


Тэги:

Инвентарный номер 148
Предыдущее название инвентаря 4061 4073
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи такташ керек
Дата записи 1960
Дата передачи в рукописный фонд 1969
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Түнөрүн жаткан түн какан
Последнее предложение Өмүрдүн жайы ушундай
Состояние рукописи Требует внимания