Манас


Эки дептердин тең 1-бетинде манас айтуучулардын өмүр баяны берилет. №1-дептер, айтуучу кара соз жана ыр аралаш "Манас" эпосунун сюжетин кыскача берет.№2-дептерде сюжетти жалаң кара сөз менен кыскача айтып берген.

Тэги:

Инвентарный номер 253
Предыдущее название инвентаря 1425
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи №1-дептер - Ош, Өзгөн; №2-дептер - Ош, Куршаб
Дата передачи в рукописный фонд 1952
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 90
Состояние рукописи Требует внимания