Манас


Манастын жарадар болушу, кош бойлуу Каныкейдин алдын ала Манаска күмбөз салдыра баштаганы, Семетейдин тайларында чоңоюшу, Айчүрөктү Чынкожо, Толтой алам дегени сыяктуу сюжеттер кара сөз, ыры аралаш кыскача.

Тэги:

Инвентарный номер 271
Предыдущее название инвентаря 1462
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Ош облусу, Өзгөн району
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Айры калпак кыргыздын асылы болор бул бала.
Последнее предложение Эч нерсе көзүнө көрүнбөйт, же эч нерсе көзүнө илинбейт.
Состояние рукописи Требует внимания