Манас


1-дептер Чоң казаттан башталат; кандардын Манаска элчиликке келиши; 2-дептер Манастын дүйнөдөн кайтышы, анын ашын өткөрүү даярдыгы. Текст Сагымбай (1-дептер), Тоголок Молдо (2-дептер) варианттарынан жаттап кагазга түшүрүлгөн.

Тэги:

Инвентарный номер 267
Предыдущее название инвентаря 4036
Место записи Тянь-Шань району, айылы көрсөтүлбөгөн.
Дата передачи в рукописный фонд 1959
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Жеке Манас кан болуп, Кожо санга кол берген, кошуунга кожо жол берген.
Последнее предложение Ооган менен согуштум, Ормон менен союштум
Состояние рукописи Требует внимания