Фольклор экспедициянын материалдары


Жанги-Жол р-н, Ош.обл., Жаңы-Талап айылга экспедиция барып жазып алган фольклордук материалдар:

1. Имам мазар жана Токомбай күмбөз боюнча Бекмырза Шаймуновдун аңгеме.

2. Токтогул Сатылганов, Калык Акиев, Карамолдо Орозовдордун күүлөр Райт Атакуловдун аткарасуунда:  “Кербен”, “Тогуз кайрык”, “Миң кыял”, “Камбаркан”, “Күүүнүн сыры”, “Насикат”, “Чоң кербез”.


Инвентарный номер 4а (3)
Автор произведения Бекмырза Шаймунов, Райт Атакулов
Язык рукописи Кыргызский
Состояние рукописи Требует внимания
Время звучания записи 39’48’’
Дата перезаписи 07.12.1987
Место перезаписи Центральный государственный архив кинофонофотодокументов Кирг.ССР