“Мендирмандын” кыскача сюжети “Жаңыл Мырзанын” кыскача сюжети


Тэги:

Инвентарный номер 415
Предыдущее название инвентаря 1449
Дата записи 1940
Дата передачи в рукописный фонд 1940
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Адик кандын улуу аялынан тогуз уул болуп, тогузу теңэр чыкан.
Последнее предложение Ар кайсылардын айтканына караганда,баласы эдиктин, карылыктын азабын көп тартып, мусапыр болуп, тентип калган дейт.
Состояние рукописи Требует внимания