Молдо Кылыч Шамыркан уулунун чыгармалары


Тэги:

Инвентарный номер 145.0
Место записи 1950.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания
Дополнительные пометки Тапшырган Жумагул Садык уулу