Молла Наср-Эдин и его жена Толук жеңишке (драма) Биздин душмандар Жамийла Ак бермет №36 драма Туткун Кара кулпу Аты жана автору Керексиздер Байбиче токол Темасы жок пьеса Жаш Жамийла Арстанбек Мулла Насреддин +ч Окуучунун сыры Жаңы турмушка 1916-жыл 1916-жыл (пьеса)


Тэги:

Инвентарный номер 313
Предыдущее название инвентаря 534
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания