Нарын обл-нын Ат-Башы рай-нан жыйналган фольклордук материал-р


Тэги:

Инвентарный номер 734
Дата записи 1985
Дата передачи в рукописный фонд 1985
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Кандыбаев Тенти 1906-жылы туулган, уруусу черик Нарын бол. Атбашы р-дагы Калинин селосунда жашайт
Последнее предложение Ккчээ Сыргактын сайган найзасы
Состояние рукописи Требует внимания