Ноокат рай-нан жыйналган элдик оозеки чыгармалар


Тэги:

Инвентарный номер 661
Предыдущее название инвентаря 5298
Дата записи 1976
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 51
Первое предложение Амира Каракул уулу Ноокат районуна караштуу Кожо-Арык деген жерде (азыркы "Жал совхозу орношкон Жал сельсовети) дүйнөгө келип, чамасы 1910 жылдары кайтыш болгон.
Последнее предложение Билгенин айтып бербей коюшу Сыдык аксакалдын кыргыз элинин маданиятына кырс мамиле кылгандыг болуп саналат.
Состояние рукописи Требует внимания