Огданали. 1893 жылдын 1-майынан 15 майына чейин Токмок дубанынын кыргыздары үчүн чоң съезде чыгарылган чечими.


Тэги:

Инвентарный номер 5145.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания