Ок аралаган ырлар


Тэги:

Инвентарный номер 771
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Менин курагымдагылар 1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштун башынан аягыначейин, кабыргабыр ката элек болсо да, майышпай, оорукта тынымсыз эмгектендик, ырдап иштедик,
Последнее предложение "Саламдашуу"-1985-жылдын 8-май күнү өткөрүлгөн Ошпединститутнун биринчи бүтүрүүчүлөрүнүн 30 жылдык мааракесиндеги жолугушууда окудум,
Состояние рукописи Требует внимания