Ырлар


Солтобайдын ырлары

Ормондун күнүн куугандарга

Шырдакбек

Алдаш Женикеевдин өмүрү

Алдаш Молдо "Бугу менен  Сарбагыштын урушу"


Инвентарный номер 297
Предыдущее название инвентаря 517
Автор произведения Алдаш Молдо, Солтобай Токтоболот уулу
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица, Латын
Количество страниц 145
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Нумерация постраничная
Подача текста в рукописи Рукописный текст и машинописный текст
Дополнительные пометки Имеются копии машинописные, на кириллице