Орус элинин каармандык эпосу. Игордун полку жөнүндө сөз


Тэги:

Инвентарный номер 375
Предыдущее название инвентаря 1191
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 18
Первое предложение Боордоштор, Игорь Святославичтин казаты жөнүндөгү кайгылуу повести эски күүгө салып айтып берсек жакшы болмок бекен?
Последнее предложение Жалгыз күкүктөй болуп таң маалынан: "Мен күкүк болуп Дунай бойлоп учсамчы"
Состояние рукописи Требует внимания