Ош областынан жыйналган фольклордук материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 425
Предыдущее название инвентаря 1621
Дата записи 1954
Дата передачи в рукописный фонд 1954
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Биздин ата-бабаларыбыз байыркы бир замандарда кашгар тараптан бир чарак болуп качып келишкен экен.
Состояние рукописи Требует внимания