Ош обл Алай рай-н жыйналган элдик оозеки чыгармалар


Тэги:

Инвентарный номер 515 №2
Предыдущее название инвентаря 5067 №2
Дата записи 1961
Дата передачи в рукописный фонд 1961
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество строк 1082
Первое предложение Мурунку заманда эки агайын мерген жигит болгон экен.
Последнее предложение Сарынжи Бөкөйдүн тоюнун үстүнөн чыгып Хан Бөкөйдү өлтүрөт.
Состояние рукописи Требует внимания