Ош обл-нын Алай рай-нан жыйналган фольклордук матер-р


Тэги:

Инвентарный номер 731
Дата передачи в рукописный фонд 1985
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Тегерек менин тору атым, Тек жатпайт сенин санатың
Последнее предложение Рамазан айткандан ким тойгон бар, Пайгамбарым дискирини ким койгон бар
Состояние рукописи Требует внимания