Санжыралар, жомоктор, макалдар


Тэги:

Инвентарный номер 641
Предыдущее название инвентаря 5279
Дата записи 1964
Дата передачи в рукописный фонд 1974
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Дүнүйө жаралып, адамдар жер жүзүнө пайда болгондон бир канча замандан кийин
Последнее предложение оӨмүрдөн тозоңболуп болуп учкан кез кетти
Состояние рукописи Требует внимания