Санжыра


Тэги:

Инвентарный номер 740
Дата записи 1987
Дата передачи в рукописный фонд 1987
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Санжыра санат менен кепти кылсак, Бугунун туусу болгон, кол тилекмат
Последнее предложение Итче ырылдашып кабыша берчү да, Ушул түшүнбөстүктөн дейт
Состояние рукописи Требует внимания