Санжыра


Тэги:

Инвентарный номер 809
Дата передачи в рукописный фонд 1990
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение "Кыргыздын кыскача санжырасы" деген темадагы санжыраны жазган мен,Төрөкан уулу Эсенкул
Последнее предложение Булардын түбү-батыш моңолдон ойроттон Алардын ичинде Кара ... олоттор деп айтат
Состояние рукописи Требует внимания