Санжыра


Тэги:

Инвентарный номер 801
Дата записи 1990
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Илгери эки хан болуптур, биринчи хан экинчи хан менен урушуп толугу менен жекип алат,
Последнее предложение Бирөөнүн атын Саяк, экинчисинин атын Азык койгон экен
Состояние рукописи Требует внимания