Сарбас кыргыз Калмырза деген акын


Тэги:

Инвентарный номер 670
Предыдущее название инвентаря 5307
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 4
Первое предложение Казак кыргыздын жаугершилиг токтоп орыска карап бири бириниң шабын-шылыкка түсип кеткен жетим-жесирлерин кайтарып жатканда, Кыргыздан Шабдан Байтеке баатыр, Казактан Ногайбай, Бөлитирк, Көбекбай тагы талай батырлар бар экен, сонда казак кыргыздын батырлары акындарды айтыстыралы деген экен.
Последнее предложение Сарбас өзү кулагын бурап жалаңбас акыратын адам экен, сондыктан Сарбас атанган.
Состояние рукописи Требует внимания