Сейитбек. (Эр Курманбектин баласы жөнүндө)


Тэги:

Инвентарный номер 537
Предыдущее название инвентаря 5175
Дата записи 1966
Дата передачи в рукописный фонд 1968
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 323
Первое предложение Курмамбек баатыр өлгөндөн кийин күйүтүнө чыдай албай анын жары Канышай жүрөгүнө канжар салып өлөт
Последнее предложение Мөл сулуу келишкен жар болуп Сейитбек кыпчак элине кан болуп жыргап жатып калган экен
Состояние рукописи Требует внимания