Сейитбек (Эр Курманбектин баласы тууралуу)


Тэги:

Инвентарный номер 545
Предыдущее название инвентаря 5183
Дата записи 1969
Дата передачи в рукописный фонд 1971
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 123
Первое предложение Курмамбек баатыр өлгөндөн кийин күйүтүнө чыдай албай анын жары Канышай жүрөгүнө канжар салып өлөт.
Последнее предложение Бөрү баатыр Ак атан атту, Сейитбек баатыр Шырдакбек атту уулду болуп жыргап жатып калышты
Состояние рукописи Требует внимания