Сейтек


Бала көрбөй жүргөн Сейтектин зайыбы Сүйүмкан уул таап, атын Эр Сарык коюшат, андан ары эпостун классикалык сюжетин кайталайт: калмактар менен согушат,Аякөз дөө менен кармашат.

Тэги:

Инвентарный номер 245
Предыдущее название инвентаря 5181
Место записи Жазылган жери көрсөтүлгөн эме
Дата записи 1971
Дата передачи в рукописный фонд 1971
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 103
Состояние рукописи Требует внимания