"Семетей" (уландысы)


Семетейдин Бейжинге казаты (уландысы, аягы):

- Семетейдин Бейжинге чалууга кеткени.

- Коңурбайдын жылкысынын тийип алганы.

- Коңурбайдын Семетейден сайылганы.

- Коңурбайдын өлтүрүлгөнү.

- Бакайдын Бейжинге кан болгону.

- Бейжинден Таласка кайтканы.

- Семетейдин кан болгону.

 

 


Инвентарный номер 23
Предыдущее название инвентаря 848
Автор произведения Жаңыбай Кожеков
Собиратель Каюм Мифтаков
Место записи Фрунзе
Дата записи 1936
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 138
Количество строк 4240
Первое предложение Бежиндеги сакчылар
Последнее предложение Жалпы ногой бай болду
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген
Дополнительные пометки К.Мифтаковдун эскертүүсү бар. Көчүрмөнүн инв 571. Латын ариби менен машинкага басылган.