"Семетей"


Семетей, Айчүрок. Семетей менен Чынкожо Толтой менен урушу (аягы):

- Чынкожонун өлтүрүлгөнү

- Толтойдон Күлчородон сайылганы 

- Уруштан кийин Семетейдин көчөдө жүргөн салтанаты жана Акун кандын Семетейди жакшы тосуп алганы

 

 


Инвентарный номер 35
Предыдущее название инвентаря 860
Автор произведения Жаңыбай Кожеков
Собиратель Каюм Мифтаков
Место записи Жаныбайдын жайлоосу
Дата записи 1940
Дата передачи в рукописный фонд 1941
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица, Латын
Количество страниц 284
Количество строк 9576
Состояние рукописи Очень плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген
Дополнительные пометки Папкада үстүндө жазылган: 1941 жылы Үч-Теректен почта аркылуу келген