"Семетейден" үзүндүү - "Айчүрөк" (уландысы)


"Семетей" эпостон үзүндү - "Айчүрөк"  (№ 25, 26, 27 уландысы)

Жаңыбай Кожековдун айтуусунда

  1. Семетейдин куш салууга кеткени
  2. Айчүрөктүн ак была, ак куу болу кубулганы
  3. Айчүрөктүн ак куу болуп кубулуп, Семетейдин Акшумкарды алганы
  4. Айчүрөктун Акшумкарды алып качканы


Инвентарный номер 28
Предыдущее название инвентаря 853
Автор произведения Жаңыбай Кожеков
Собиратель А. Акишев, Е. Огонбаев
Место записи Бууракан кыштыгынын жайлоосунда
Дата записи 1939
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латиница
Количество страниц 136
Количество строк 3633
Первое предложение Семетей алып алтын эр
Последнее предложение Канкордун анык баласы
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи Кол жазма