"Семетейден" үзүндүү - "Айчүрөк" (уландысы)


"Семетей" эпостон үзүндү - "Айчүрөк"  (№ 25, 26, 27, 28, 29, 30 уландысы)

Жаңыбай Кожековдун айтуусунда.

- Айчүрөк менен Күлчоронун сүйлөшкөну.

- Семетейдин Айчүрөккө учурап ага таарынганы.

- Айчүрөктүн Семетейди чоролору менен Үргөнчкө көчүп келгени.


Инвентарный номер 31
Предыдущее название инвентаря 856
Автор произведения Жаңыбай Кожеков
Место записи Бууракан кыштыгынын жайлоосунда
Дата записи 1939
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 261
Количество строк 6500
Первое предложение Басылбай ыйлап атканда
Последнее предложение Кыраштап кылган ак олпок
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген