"Семетейден" үзүндүү - "Айчүрөк" (уландысы)


"Семетей" эпостон үзүндү - "Айчүрөк"  (№ 25, 26 уландысы)

Жаңыбай Кожековдун айтуусунда

  1. Кара Таз менен Сары Таз Айчүрөктүн Ак куу кебин салып, кыз түрүндө Чачыкейге келип учурашканы жана ага чын жашырын айтыжалынганы.
  2. Чачыкей Айчүрөктүн сөзүнө каршы абдан тилдеп сени   өлтүртөмүн дегени.
  3. Айчүрөк Чачыкейге түрлүүнө кубулуп, Семетейден азгырып Үргөнчкө алып кетемин дегени.
  4. Чачыкейдин жанынан Айчүрөк ак куу болуп учканы жана Айчүрөктүн түн ичинде келип Семетейди дубалап Чачикейдан көөнүн бездиргени


Инвентарный номер 27
Предыдущее название инвентаря 852
Автор произведения Жаңыбай Кожеков
Собиратель Т. Абаев, А. Акишев, Е. Огонбаев
Место записи Бууракан кыштыгынын жайлоосунда
Дата записи 1939
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латиница
Количество страниц 102
Количество строк 2649
Первое предложение Судугуп барып сарыташ
Последнее предложение Кең колдон санап сыкканы
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи Кол жазма
Дополнительные пометки К.Мифтаковдун 1946-ж. жазылган эскертүү бар